Magnetiseren, Psychometrie, Fotolezen en Huiskamersessies.
Lees meer over Jolanda >>

Voorwaarden

Allereerst wil Jolanda aangeven dat zij uitgaat van de eerlijkheid en oprechtheid van ieder mens. Toch is het nodig om enkele voorwaarden op te stellen aangezien Jolanda van der Heide ook een bedrijf is en zij professioneel te werk dient.

1) Indien u een consult afneemt bij Jolanda gaat zij er vanuit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal het aan u gegeven consult niet optimaal zijn.

2) Een consult bij Jolanda geschied op eigen risico. Jolanda van der Heide is dus niet aansprakelijk voor uitspraken die door haar zijn gedaan, ook word er geen enkele garantie op uitspraken gegeven. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen. Jolanda geeft u enkel inzichten/handvatten.

3) Jolanda doet geen medische uitspraken, indien u zich niet goed voelt of klachten heeft adviseert zij u altijd naar uw arts te gaan!

4) Betalingswijze van het consult is altijd contant en dient vooraf betaald te worden. De consultant verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, een ander had in u plaats geholpen kunnen worden.

5) Er word geen geld terug gegeven op diensten die Jolanda aanbied , indien u betaald heeft voor een van de diensten die Jolanda u aanbied gaat u hiermee akkoord. Indien er omstandigheden zijn waardoor u een van de diensten waarvoor u betaald heeft niet voort kan zetten wegens ziekte een overlijden of andere ernstige omstandigheden kan er altijd gekeken worden naar een oplossing (in overleg) zodat u dienst op een ander tijdstip voortgezet kan worden.

Privacy

Uw privacy gewaarborgd !

De website van Jolanda van der Heide (www.vd-heide.nl) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens in verband met het gebruik van www.vd-heide.nl.

Informatie over bezoeken aan www.vd-heide.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

De door u opgegeven naam-, adres- en telefoongegevens worden door ons gebuikt voor het maken van afspraken, de beantwoording van een e-mail en eventuele nieuwsbrieven.

Uw e-mailadres of andere persoonlijke gegeven zal door ons niet verstrekt worden aan derden.