Magnetiseren, Psychometrie, Fotolezen en Huiskamersessies
Lees meer over Jolanda >>

Wat is Psychometrie?

Wat is Psychometrie dan?
Jolanda is in staat om van foto's en/of voorwerpen persoonsbeschrijvingen te maken en dingen uit het heden/verleden te vertellen. Door het voelen aan de voorwerpen, krijgt ze gegeven binnen. Bij een foto doet ze dat meestal aan de hand van de ogen. Het is dus de bedoeling dat deze dan ook duidelijk zichtbaar zijn. De persoon waarom het gaat moet het liefst alleen op de foto staan zodat ruis (gegevens van andere personen op de foto) niet kan worden geïnterpreteerd als van de te beoordelen persoon.

Waar kan ik het voor gebruiken?
Er zijn ook bedrijven die hiervan gebruik hebben gemaakt voor het beoordelen van sollicitanten. Zij kijkt dan of de persoon geschikt is voor de opgegeven functie.

Discretie staat altijd voorop
Dit alles doet zij met in achtneming van de privacy van de persoon waar het om gaat. Zij gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de functie, al het andere wat zij ziet zal zij nooit of te nimmer doorgeven.

Huiskamersessies


Bij u thuis een reading?
Het is ook mogelijk om Jolanda te vragen bij u thuis langs te komen. Zij zal dan van een aantal mensen, met gebruik van al haar mogelijkheden, iets vertellen.

Dit kan gaan over het verleden, heden of iets van de toekomst.

Heeft u interesse in een huiskamersessie? Klik dan hier.